ICLI: “Mezenasgorako lehentasunezko erakundea”

Eta honek zer esan nahi du?

Mezenasgorako lehentasunezko egitarau edo jarduerei buruzko Arabako araudia – non ICLI-k bere egoitza soziala daukan – 2021 urte bukaeran aldatu zen, honela bere abantailak zabalduz baina baita ere aukeratuak izan nahi duten erakundeen betebeharrak.

ICLI-k betebeharrezko dokumentazioa aurkeztu genuen eta probintziako aldizkari ofizialean (Araba Herrialde Historikoko Aldizkari Ofiziala) BOTHA, 2022.ko Urriak 26-ean 2022 MEZENASGORAKO LEHENTASUNEZKO ERAKUNDE BEZALA AINTZITATSI GAITUZTE.

AZPIMARRATZEN DUGU:

a) Sozietateen gaineko zergaren zergadunek eta establezimendu iraunkorren bitartez diharduten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadunek lehentasunezkotzat jotako jardueretarako erabilitako kopuruen ehuneko 45 ken dezakete kuota likidotik (publizitate babeseko kontratuak eta lankidetza hitzarmenak direla bide emandako kopuruak barne).

b) Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunek lehentasunezkotzat jotako jarduera eta programetarako erabilitako kopuruen ehuneko 45 kendu ahal izango dute kuota osotik (publizitate babeseko kontratuak eta lankidetza hitzarmenak direla bide emandako kopuruak barne).

Bukatu dira aitzakiak solidaritatea ez gauzatzeko, zeren zergati on baten parte hartzearen norbere gogobetetzeari, orain gure erakundeek emandako SUSTAPEN FISKAL HANDIAGO bat batzen zaio, honela gure jardueran konfiantza osoa adieraziz.

Ez dugula huts egingo hitzematen dizuegu!

Utzi erantzuna