Kimbanseke

Plaka fotovoltaikoak prestakuntza zentrorako

Honako hau da asmoa: lanbideetako gaikuntza eta prestakuntza hobetzea, eguzki-energiaren bidez energia elektrikoa sortzen duten plaka fotovoltaikoak ezarriz. Energia horrek argiztatzen du eta indarrez hornitzen ditu gazteen gaikuntza hobetzeko erabiltzen diren makinak, eta haiek lan-merkatuan sartzea errazten du.

Aurrekontua guztira: 5.527 €
Finantzatu beharreko aurrekontua: 5.000€
Diru-laguntza: Erandioko (Bizkaia) Udala

Copyright 2023 Ingeniería para la Cooperación /Lankidetzarako Ingeniaritza