Sestao, Bizkaia

Artizarrek euren areto berria estreinatzen du

165 m2ko etxabe baten moldaketa eta horniketa zen proiektu honen helburua. 9 hilabete behar ziren proiektua burutzeko.

Artizarrek, 6 eta 18 urte bitarteko gizarte‑bazterkeriaren arriskuan dauden ume eta gazteri, gizarte‑hezkuntzaren laguntza ematen die. Ume eta gazte horren kopurua laurogeiren bat izan daiteke. Guztiak, udalaren auzo pobreenetanbizi dira, ikas‑etekin urria eta gizarteratze zaila dituzte, familia‑ingurugiro zailetan eta arazo fisiko edota psikikorekin.

Proiektuaren zenbatekoa:     151 700 €

Finantzatzaileak hauexek izan dira:
BBK: 67 000 €
Gondara Barandiaran Fundazioa:26 700 €
Perualde: 25 000 €
ICLI: 16 100 €
Hazbide: 5 500 €
Beste batzu (emaile partikularrak): 11 400 €

Copyright 2023 Ingeniería para la Cooperación /Lankidetzarako Ingeniaritza