Abidjan

Hezkuntza kalitatearen hobekuntza irakasleen prestakuntza eta emakumeen parte hartzearen bidez

 

Hezkuntzaren kalitatearen hobekuntza bultzatzea da proiektuaren helburu nagusia, irakasleen prestakuntza indartuz eta genero erlazioak sustatuz emakumeen parte hartzea pizte aldera, zuzendaritza karguetara sarbidea erreztuz, ikasleen erreferente gisa eta autoestiman haziz. Sentsibilizazioan eta prestakuntza parte-hartzailean oinarrituriko eredu bat hartuko da, gurasoak, irakasleak eta ikasleak barne direla, azken hauek etorkizuneko garapenerako eragile gisa. Berdintasunezko bizimoduak ezartzeko, emakumeen papera sustatzeko eta indarkeria mota guztiak arbuiatzeko, gurasoek eta irakasleek hainbat tailerretan parte hartuko dute, hala nola, hezkuntza, giza eskubideak eta familia-eskola sinergiei buruzko tailerretan, bestalde ikasleria Bake Hezkuntzan trebatua izango da.

Aurrekontua: 199.732,59 €
Diru-laguntza: 149.666,34 €
Finantzaketa: Arabako Foru Aldundia
Tokiko entitatea: ADESC (Association pour le Développement Social et Culturel)

Copyright 2023 Ingeniería para la Cooperación /Lankidetzarako Ingeniaritza