Murillo

Klima aldaketaren eraginen arintzea 9 Aymara komunitate indigenetan

Proiektuaren bidez, elikadura segurtasunean eta ura erabilgarritasunean klima-aldaketak duen eragina arindu nahi da, genero ikuspuntua barneratzen duten antolaketa eta produkzio estrategiei esker. Helburua, emakumeen parte-hartzearen bidez eta haien lana balioztatzeari esker lortu da, ur sistemak finkatuz, ur iturriak babesten, kalitate handiko haziak lortuz, prestakuntza teknikoa garatuz, baita giza eskubide zein genero inguruko prestakuntzak aurrera eramanez eta elikaduraren hobekuntzaz, mantenugaietan oparo diren produktuak gaineratuz.

 

Aurrekontua: 747.262,82 €
Diru-laguntza: 552.318,89 €
Finantzaketa: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia
Tokiko entitatea: Asociación Civil AYNI

Copyright 2023 Ingeniería para la Cooperación /Lankidetzarako Ingeniaritza