2020-2023 PLAN ESTRATEGIKOA

ICLIren 25. urteurreneko urte berean hasiko da Plan Estrategiko berria.
2019ko amaierako dezelerazio ekonomikoa biderkatu egin da Covid-19k eragindako pandemiaren ondorioz. Ziurgabetasuna da nagusi. Horren aurrean, krisi humanitarioko egoera berri bat sortu da, GKEak azkar egokitzera behartu dituena.
Plan horrek helburu gisa ezarri du ICLI erreferentziazko erakunde bihurtzea, ezarritako aldiaren amaieran,
gardentasunari eta profesionaltasunari dagokienez, Garapenerako Elkarteen kolektiboaren artean, elkartasunezko ekintzei eta lankidetza-proiektu integral eta jasangarriei ekiteko lankidetza-lanean oinarrituta, genero-berdintasuna lehentasun transbertsaltzat hartuta.

Deskargatu
Copyright 2022 Ingeniería para la Cooperación /Lankidetzarako Ingeniaritza