Enpresa solidarioa

Zergatik da zure parte‑hartzea hain garrantzitsua?

Nazio Batuen Erakundeak (NBE) onartutako Garapenerako Helburu Iraunkorretan (GHI) aurreratzeagatik. Helburu horrek, jende guztiak konprometitzen dituzten eta egundoko gizarte‑ eta ekonomia‑aurrerapena ekarriko duten 17 helburuak dira.

Entzuteagatik. Zuen irudi korporatiboa hobetu, zure enpresa konprometituagoa bihurtzen eta zure gizarte‑balioak finkatu.

Zuen enpresakoa izate‑harrotasunagatik. Kausa on bati laguntzeak, zuen lankideak horrela egitera ere bultzatzen ditu eta eurengan izate‑harrotasuna sortzen du.

Zerga-pizgarriagatik. Zuen ekarpenak zerga-arintzea dakar. Emanketaren froga‑agiri bat jasoko duzu eta diru laguntzaren helburua jakinaraziko dizugu.

Zure diru‑laguntza heltzen dela ziur zaitez eta laguntza horrek mundua alda dezake.

Enpresekin lankidetza

ICLIk enpresei lagun diezaieke, sentsibilizazio ekimenen bitartez, euren

langileei boluntariotzaz edo honelako ekimenak babesteaz gehiago jakinarazten badie:

Lankideen boluntariotza sustapena (sentsibilizazioa, aholkularitza, langileen pedagogia)

Proiektutan parte‑hartzea.

Enpresak bere gaitasunak/espezialitateak ICLIren proiektuetan ekarpena egitea (diseinua, prototipoak, 3D inprimatzea)

ICLIren bazkide solidarioa izatea (urteroko kuota bakar bat).

    Honetaz gehiago jakin nahi nuke:
    Mezu:

    Copyright 2024 Ingeniería para la Cooperación /Lankidetzarako Ingeniaritza