GENERO-POLITIKA ETA PLANA

Helburu gisa hartzen ditu ICLIk:

  • Emakumeen giza eskubideen ahalduntzea eta sustapena sustatzea lankidetza programa eta proiektu guztien bidez, baita Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzak (EPTS) sustatzea eta sustatzea ere.
  • Emakumeen eta gizonen arteko genero berdintasuna eta berdintasunaren balioak sustatzea, baita garapen prozesuetan emakumeen papera eta gaitasuna ikustea ere.
  • Erakundearen barruan genero ikuspegiarekin autodiagnostikoa egitea.

 

Deskargatu

 

Genero Plana:

  • Emakumeen eta gizonen berdintasunaren aldeko aurrerapenak eztabaidaezinak dira. Hala ere, oraindik ez da lortu, inongo gizartetan, erabateko berdintasuna.
  • Lorpenak, neurri batean, hainbat emakumek eta gizonek benetako berdintasun substantiboa lortzeko egindako borrokaren ondorio dira.
  • Gaur egun, gobernu askok berdintasuna konpromiso instituzional esplizitu gisa hartu dute, eta horren atzetik joan dira enpresak, erakundeak, unibertsitateak eta, bereziki konprometituta, Hirugarren Sektoreko erakundeak.

 

Deskargatu
Copyright 2024 Ingeniería para la Cooperación /Lankidetzarako Ingeniaritza