ALDI BATERAKO INBERTSIOETARAKO JOKABIDE-KODEA

Fundazioen eta irabazi-asmorik gabeko erakundeen GARDENTASUNA indartzeko, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari, Espainiako Bankuari eta Ekonomia Ministerioari aldi baterako inbertsioetarako jarduera-esparru bat definituko zuten jokabide-kodeak onartzeko ardura eman zitzaien.
Testuinguru horretan, ICLIren Gobernu Batzordeak, 2020ko apirilaren 29an Batzarrean bilduta, aho batez onartu zuen Aldi Baterako Inbertsioetarako
Jokabide Kodea, zeinaren artikuluak erantsitako dokumentuan jasota baitaude.

Deskargatu
Copyright 2022 Ingeniería para la Cooperación /Lankidetzarako Ingeniaritza