Kabgayi

Lehen eta Bigarren Hezkuntzako eskola-laguntza populazio zaurga-rriari

Jendartetik baztertuak geratzeko arrisku larrian eta baliabide ekonomikorik gabe eta/edo GIB/HIES eritasunaren inguruan bizi diren gazteei oinarrizko heziketa izateko modua eskaintzea, etorkizunean bizi-baldintza hobeak eta duinak izan ditzaten.

I FASEA:

Aurrekontua: 64.793,00 euro
Diru-laguntza: 11.726,84 euro.
Finantzazioa: Portugaleteko Udala
Diru-laguntza: 48.969,20 euro.
Finantzazioa: Bilboko Udala

II. FASEA:

Aurrekontua: 86.300,00 euro
Diru-laguntza: 13.990,00 euro, Portugaleteko (Bizkaia) Udala
Diru-laguntza: 55.960,00 euro, Bilboko (Bizkaia) Udala
Tokiko erakundea: Kabgayi-ko Caritas
Pertsona onuradunak: 250

Copyright 2024 Ingeniería para la Cooperación /Lankidetzarako Ingeniaritza